กิจกรรมวิชาการ.

DSC05771

 

Dr. Koya Ariyoshi  พร้อมด้วย Dr. Kazaki Hisatomi จาก Nagasaki University Hospital ประเทศญี่ปุ่น พบ ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงงานวิจัยระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานวิจัยในอนาคตร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1

DSC05661 DSC05681 DSC05688 DSC05701 DSC05705 DSC05710 DSC05716 DSC05721 DSC05727 DSC05736 DSC05742 DSC05745 DSC05750 DSC05761 DSC05765 DSC05656 DSC05660

 

 

………………………………………………………..

โดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 358 Views