กิจกรรมวิชาการ.

DSC06045

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ Dr.Jo Rose Programme Leader-MSc in International Humanitarian Affairs and Senior Lecturer in Humanitarian Response, Department of Health Sciences University of York, United Kingdom ในโอกาสเดินทางเยี่ยมเยียนสถาบันฯ พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือด้านงานวิชาการและความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน

DSC06016 DSC06020 DSC06028 DSC06045

………………………………………………………..

โดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 150 Views