กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_101165_221110_2

เมื่อพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 Laboratory Safety Network Annual Symposium 2022 “Safety Culture : Together Towards A Better Tomorrow” เพื่อเผยแพร่ผลผลิตและผลลัพธ์ต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่น่าชื่นชม ยกย่อง และให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ ในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่มีความหลากหลายทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรที่ปฏิบัติงาน และสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดฯ และ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

LINE_ALBUM_101165_221110_56 LINE_ALBUM_101165_221110_40 LINE_ALBUM_101165_221110_37 LINE_ALBUM_101165_221110_24

………………………………………………………..

โดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 347 Views