กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_ดูงาน9112565_221111_0
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ และทีมโครงการวิจัยบูพรีนอร์ฟีน นำ Prof. Gavin Bart, Addiction Medicine specialist จาก มหาวิทยาลัย Minnesota, USA; Dr.David Grelotti ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบริการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV/HCV และ Dr. Sung-Jae Lee จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต San Diego และ Los Angeles, USA พร้อมด้วยทีมพัฒนาโปรแกรมจากกรมควบคุมโรคและกองบริหารการสาธารณสุข (กบรส.) เข้าพบปะเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทีมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์กนก อุตวิชัย ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปประสบการณ์การพัฒนาระบบบำบัดบูพรีนอร์ฟีน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการขยายบริการ รวมถึงนำคณะดูงาน เยี่ยมชมบริการบำบัดยาเสพติดและพูดคุยกับทีมแพทย์ พยาบาล และคนไข้ที่ได้รับการบำบัดด้วยบูพรีนอร์ฟีน โดยพบว่าเป็นผู้ที่เปลี่ยนจากการบำบัดด้วยเมทาโดนมาเป็นบูพรีนอร์ฟีน และมีความพึงพอใจอย่างยิ่งต่อผลของการบำบัดด้วยบูพรีนอร์ฟีนLINE_ALBUM_ดูงาน9112565_221111_0 1188610 S__19464270 S__19464277

………………………………………………………..

โดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 149 Views