กิจกรรมทั่วไป.

1

ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด กีฬาบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565  โดยมี ศ.นพ. กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัด โดยในปีนี้ขบวนและกองเชียร์ของบุคลากรสถาบันฯ  จัดขึ้นใน theme วัสดุเหลือใช้ และมีสีเข้าร่วมทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีเขียว , สีเหลือง , สีฟ้า และสีชมพู ภายในงานได้มีการจัดการแข่งกีฬาแชร์บอลและวอลเลย์บอล รวมถึงกีฬามหาสนุก ซึ่งทั้ง 4 สีได้จัดนักกีฬาเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน พร้อมมีกองเชียร์ร่วมส่งเสียงให้กำลังใจ อีกทั้งมีการประกวดกองเชียร์ ซึ่งกำหนดการจัดกีฬาครั้งนี้จะจัดขั้น 3 วันคือวันที่ 7, 14 และ 23 ธันวาคม 2565

1 3736-2 3750-2 P1052787 P1052807 P1052841 P1052845 P1052849 P1052864 P1052877 P1052909 P1052915

………………………………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 623 Views