กิจกรรมวิชาการ.

ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะมาพูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัย เรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสอนุภาคฝุ่นในอากาศ ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในรายการ “ซาวห้าบ้านเฮา ก้าวทันงานวิจัย ก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ทางวีทีวี เคเบิลทีวีจังหวัดเชียงใหม่ ช่อง 25 วันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 22.00 – 22.30 น.และออกอากาศซ้ำในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน เวลา 22.00 – 22.30 น.

Post 1873 Views