กิจกรรมวิชาการ.

S__3153999
ระหว่าง วันที่ 21-29 มกราคม 2566 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล เดินทางไปหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและงานวิชาการ ณ. Hammersmith Hospital Campus, Imperial College London ประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อหารือความเป็นไปได้การทำงานวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งปอดและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งปอดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อศึกษาถึงการเปลี่ยนของสารชีวโมเลกุลขนาดเล็กในร่างกายของผู้ป่วยเพื่อค้นหาสารบ่งชี้ทางชีวภาพ และความสัมพันธ์กับการรับสัมผัสปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม โดยมี นาย กวินวุธ สมสุนันท์ นักศึกษาปริญญาเอกโครงการปริญญาเอกกาญจนาพิเษก (คปก 19) ร่วมเดินทางไปเพื่อทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อดังกล่าว ภายใต้การดูแลของ Dr. Toby Athersuch จาก Division of Systems Medicine, Department of Metabolism, Digestion and Reproduction, Facility of Medicine, Imperial College London เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศ โดยมีเทคนิคต่าง ๆ ด้าน NMR, LC-MS/MS
ทั้งยังแสวงหางานวิจัยร่วมใหม่ ๆ ร่วมกับ Professor Amin Hajitou (Professor of Targeted Therapeutics) และ Dr Keittisak Suwan (Research Associate), Faculty of Medicine, Department of Brain Sciences และ Professor Hector Keun (Professor of Biochmeistry) Faculty of Medicine, Department of Surgery & Cancer, Faculty of Medicine, Department of Brain Sciences, Imperial College London อีกด้วย
S__3154003 S__3154004 S__3154001 S__3154002
………………………………………….
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 181 Views