กิจกรรมวิชาการ.

P1054376

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. โดย ดร. แสวง และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพในเรื่องของปัญหาฝุ่นหมอกควัน การจัดทำคลีนรูม และการทำเครื่องฟอกอากาศอย่างง่าย ในการประดิษฐ์ทำนวัตกรรมป้องกันฝุ่นแบบประหยัดและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการดูแลตัวเองได้   ให้กับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเมืองเชียงใหม่ เครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่เขตเมือง ซึ่งกลุ่มอาสาสมัครดังกล่าวเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรง และทำงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรง จัดโดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ แผนงานขับเคลื่อนการป้องกันสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงโดยการนำร่องพื้นที่ ณ ศาลากลางใจบ้าน ต. หนองหอย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

P1054344 P1054347 P1054352 P1054356 P1054241 P1054245 P1054246 P1054263 P1054265 P1054269 P1054273 P1054274 P1054275 P1054286 P1054302 P1054304 P1054307 P1054331 P1054332 P1054335 P1054338 P1054343

 

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 358 Views