กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_ร่วมงานเปิดตลาดสันมหาพน 240366_230324_6

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. นำโดย อาจารย์ ดร.สุรัตน์  หงษ์สิบสอง และพร้อมคณะทีมงาน ร่วมงานพิธีเปิดตลาดสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสันมหาพน ณ ตลาดชุมชนสันมหาพน บริเวณหน้าเทศบาลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการตลาด เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ และมุ่งเน้นให้เกษตรกรและประชาชนในเขตเทศบาลสันมหาพน นำสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาวางจำหน่าย ภายในงานมีกิจกรรมแจกกล้าต้นไม้ ดนตรีเพลงพื้นบ้าน จำหน่ายพืช-ผักเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีอำเภอสันมหาพน การบริการเคลื่อนที่สัญจร และพบปะเกษตรกรแกนนำผู้ผักปลอดสารพิษในตำบลสันมหาพน การจำหน่ายพืช-ผักเกษตรอินทรีย์ มีทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

LINE_ALBUM_ร่วมงานเปิดตลาดสันมหาพน 240366_230324_3 LINE_ALBUM_ร่วมงานเปิดตลาดสันมหาพน 240366_230324_4 LINE_ALBUM_ร่วมงานเปิดตลาดสันมหาพน 240366_230324_5 LINE_ALBUM_ร่วมงานเปิดตลาดสันมหาพน 240366_230324_6 LINE_ALBUM_ร่วมงานเปิดตลาดสันมหาพน 240366_230324_7 LINE_ALBUM_ร่วมงานเปิดตลาดสันมหาพน 240366_230324_8 LINE_ALBUM_ร่วมงานเปิดตลาดสันมหาพน 240366_230324_1 LINE_ALBUM_ร่วมงานเปิดตลาดสันมหาพน 240366_230324_2

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 78 Views