กิจกรรมทั่วไป.

CompTIA (1)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.​ขอแสดงความยินดีกับ
🔺คุณชัยพล พรชีวไพศาล และ🔺คุณชัยเชษ คำมีมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ที่ได้ผ่านการรับรองความสามารถ (Certificate) CompTIA Security+
ซึ่ง CompTIA Security+ คือใบรับรองทางมาตรฐานวิชาชีพด้านความปลอดภัยสารสนเทศระดับพื้นฐาน ที่เป็นกลางไม่อิงผู้ขายและผู้ผลิตอุปกรณ์รายใด CompTIA Security+ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้านความรู้และทักษะการรักษาความปลอดภัยในระดับซึ่งเป็นรากฐาน และถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายโดยองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วโลก
CompTIA (1)

Post 450 Views