กิจกรรมวิชาการ.

IMG_6355

เนื่องในวันงดสูบบุเหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 ทีมวิจัยสารเสพติด (แก๊งค์ซ่า) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับบุหรี่ให้กับน้อง ๆ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการเล่นเกมปิงโก “ปอดไม่แหก” และจิ๊กซอ อันตราย กฏหมายที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้เท่าทันทีและยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ให้กับน้อง ๆ ในศูนย์ฝึกจำนวน 140 คน ทำให้น้อง ๆ ได้รับความสนุกสนาน และมีความรู้เพิ่มขึ้น ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8

 

 

IMG_6368  IMG_6424 IMG_6451 IMG_6454 IMG_6487   IMG_6511 IMG_6515 IMG_6516 IMG_6594 P1086053 P1086056 P1086061 P1086065 P1086067 P1086071  P1086122 P1086128………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 800 Views