สมัครงาน.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานสัมภาษณ์ (รายวัน) วันที่ 8 ตุลาคม 2555 อาคาร 2 ตรงข้ามคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1428 Views