กิจกรรมวิชาการ.

S__11132933_0

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 และ Best Practice  การนำเสนอผลงาน Poster Presentation ประเภทวิจัย/นวัตกรรมการพัฒนางานประจำ/ แนวปฏิบัติที่ดี/ จัดการความรู้ สนับสนุนการวิจัย “โครงการพัฒนาเครื่องมือช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุเมื่อการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment, EQA)ไม่ผ่านเกณฑ์” โดย คุณปนัดดา โสธนไพศาล นักเทคนิคการแพทย์ ภายในงาน CMU KM Day ประจำปี 2566 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ “สานพลังมช. ผลิตองค์ความรู้/นวัตกรรม ขับเคลื่อนแผนฯ 13” ในวันนี้ (8 กันยายน 66) ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

S__2465830_0 S__2465829_0 S__2465826_0

 

S__11132952_0 S__11132951_0

 

 

…………………………………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 210 Views