กิจกรรมวิชาการ.

IMG_8792

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธนิทรรศการ นำเสนอในเรื่องนวัตกรรม ICheck GBS ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยที่ใช้เทคนิคการตรวจ ซึ่งปรับปรุงจากวิธีเพาะเชื้อมาตรฐานมาประยุกต์เข้ากับเทคนิค Real-time PCR ทำให้ความไวในการวินิจฉัยเชื้อ GBS แอบแฝงในหญิงตั้งครรภ์ได้ดีขึ้น การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายในศูนย์ Glycemic Index (GI) Center และประชาสัมพันธ์กองทุน คืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น สาธิตการเครื่องฟอกอากาศ DIY ในงานย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก นำโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) “MEDCHIC Innovation Day 2023” ภายใต้แนวคิด “From Ideas to Impact From Connection to Globalization”

เพื่อแสดงผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพประจำปี ของย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอกและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

IMG_8798 IMG_8797 IMG_8796 IMG_8795 IMG_8794 IMG_8793 IMG_8792 IMG_8791 IMG_8790

Post 181 Views