กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_2023.9.21_230921_30

ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ ซึ่งในปีนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผู้เกษียณอายุงาน จำนวน 2 ท่าน คือ ดร. อุทัยวรรณ  อุทัยพัฒน์ และคุณสรศักดิ์  เตนัง  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

LINE_ALBUM_2023.9.21_230921_2 LINE_ALBUM_2023.9.21_230921_36 LINE_ALBUM_2023.9.21_230921_35 LINE_ALBUM_2023.9.21_230921_33 LINE_ALBUM_2023.9.21_230921_31 LINE_ALBUM_2023.9.21_230921_30 LINE_ALBUM_2023.9.21_230921_28 LINE_ALBUM_2023.9.21_230921_27 LINE_ALBUM_2023.9.21_230921_19 LINE_ALBUM_2023.9.21_230921_18 LINE_ALBUM_2023.9.21_230921_16 LINE_ALBUM_2023.9.21_230921_6 LINE_ALBUM_2023.9.21_230921_5 LINE_ALBUM_2023.9.21_230921_4 LINE_ALBUM_2023.9.21_230921_3

 

 

 

 

 

………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 187 Views