กิจกรรมทั่วไป.

IMG_0085

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 โดยใช้ชื่องานว่า “ปี๋ 66 ปี้กับอ้ายเกษียณแล้วเน้อ” ซึ่งในปีนี้สถาบันฯ มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน ได้แก่
ดร. อุทัยวรรณ อุทัยพัฒน์ นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการพิเศษ และคุณสรศักดิ์ เตนัง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ซึ่งทั้ง 2 ท่านนี้ได้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันฯ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้อง ๆ ในรุ่นต่อ ๆ ไปได้ปฏิบัติตาม เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

IMG_0085 IMG_0072
IMG_0051
IMG_0080IMG_0053

IMG_0252

IMG_0255
IMG_0492IMG_0268

Post 166 Views