กิจกรรมทั่วไป.

1

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ. กิตติพันธุ์ ฤกษเกษม รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยบุคคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมวางพวงมาลา สมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันมหิดล วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า”พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”ได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

……………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#RIHES
#RIHESCMU
#วันมหิดล
#MahidolDay

Post 182 Views