กิจกรรมวิชาการ.

IMG_20231002_112525

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 14 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าศึกษาดูงานระบบบการทำงานของห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 เสริมสมรรถนะของหน่วยงานห้องปฏิบัติการ Clinical Laboratory (CL) โดยมีคุณวารุณี  จิตอารี หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการวิจัย ให้การต้อนรับ และบรรยายโดยคณะนักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานภายในห้องปฏิบัติการ  ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566

P1109489 P1109497 P1109498 P1109500 P1109505 P1109508 P1109510 P1109516 P1109522 P1109528 P1109559 P1109563 S__455925774_0

 

 

……………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 188 Views