กิจกรรมวิชาการ.

7A128418-4FBD-47DA-87A5-8B7B9DD3AFFD

ดร.ปทุมรัตน์ ศรีพันธุ์ นักวิจัย สังกัด ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด ได้เดินทางไปร่วมทำวิจัย ในหัวข้อวิจัยเรื่อง“ The evaluation of cervical cancer screening strategies incorporating different combinations of pap-smear and HPV test in women living with HIV in Thailand” ที่ Institut national d’études démographiques (INED) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในระหว่างวันที่ 28 เดือนสิงหาคม ถึง วันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ด้วยทุน INED Mobilités Drip 2023

5B3EDA11-685A-4093-8E89-6AF5C8152698 7A128418-4FBD-47DA-87A5-8B7B9DD3AFFD 1E916A64-08D2-4C40-9FEB-429152E780DE

ดร.ปทุมรัตน์ ได้ถือโอกาสไปกระชับความร่วมมือ กับ International Agency for Research on Cancer (IARC) เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีความร่วมมือกันด้านการวิจัยโรคมะเร็งมาอย่างยาวนาน

FFBF5FBE-5407-441E-AE33-9BF0297EEFC8 C68CE668-B439-4ACE-A453-034AF769A0F8

นอกจากนี้ ยังเดินทางไปหารือเพื่อสร้างความร่วมมือใหม่กับ โรงพยาบาล Centre Hospitalier Annecy Genevois เมืองอันซี ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในหลากหลายสาขา

D9135BC0-DB36-4C28-8EE4-AD7B60F7B5EF F22D78B7-76F0-412F-9505-D4ECC40FF228

 

……………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 252 Views