กิจกรรมทั่วไป.

IMG_1586

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 56 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันฯ จากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ โดยในปีนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดนันทารามและวัดหมื่นสาร โดยมีพระครูสุทธิจิตตาภิรัต เจ้าอาวาสวัดหมื่นสาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้บุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.IMG_1495

IMG_1504 IMG_1509 IMG_1528 IMG_1541 IMG_1564 IMG_1610 IMG_1597 IMG_1589 IMG_1613

 

………………………………………………….
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 167 Views