กิจกรรมทั่วไป.

สีเขียว สีฟ้า ทันสมัย กิจกรรมอาสา โปสเตอร์แนวตั้ง
สถาบันฯ จัดกิจกรรม “คลีนรูมเพื่อศูนย์เด็กเล็ก”
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00 – 12:00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ
.
กิจกรรมภายในงาน :
บรรยาย สถานการณ์ปัญหาฝุ่นหมอกควันเเละผลกระทบ
บรรยาย ผลกระทบของฝุ่นควันต่อสุขภาพเเละพัฒนาการของเด็กเล็ก
บรรยาย เเนะนำการใช้งานเเอปพลิเคชัน NTAQHI
การสาธิตการจัดทำเครื่องเติมอากาศ / เครื่องฟอกอากาศ DIY
รับชมบูธนิทรรศการ
………………………………………………….
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 145 Views