กิจกรรมวิชาการ.

IMG_1664

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบออนไลน์ (zoom meeting) เพื่อการตรวจติดตามการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้น 2 อาคาร 1

IMG_1653 IMG_1655 IMG_1663 IMG_1659 IMG_1658 IMG_1635 IMG_1660

 

……………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 222 Views