กิจกรรมวิชาการ.

S__15655057_0

นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ AGENDA 1 การสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูล  นอกจากนี้ยังแจ้งการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องและให้ทุนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันอังคารที่ 24 ต.ค. 66  ณ ห้อง DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1

S__15655069_0 S__15655078_0 S__15655066_0 S__15655081_0 S__15655077_0 S__15655068_0

 

……………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 127 Views