กิจกรรมวิชาการ.

ขอเชิญรับชม และรับฟังรายการ ก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอน โครงการพัฒนาระบบ และกลไกเพื่อเด็กไทยโภชนาการสมวัย โดย ดร.ศักดา  พรึงลำภู ผู้อำนวยการศูนย์จัดการวิจัยระบบสุขภาพภาคเหนือ ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM 100) คณะการสื่อสารมวลชน วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.10 น. – 17.00 น. และรายการเคเบิลทีวี ซาวห้าบ้านเฮา ก้าวทันงานวิจัยก้าวไกลไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอน โครงการพัฒนาระบบ และกลไกเพื่อเด็กไทยโภชนาการสมวัย ทางสถานีเคเบิลทีวี วีทีวี ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553 เวลา 21.00 น. – 21.30 น. และออกอากาศซ้ำในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 21.00 น. – 21.30 น.

http://www.rihes.cmu.ac.th/rihes2010/th/add/MyResize/1274945085.jpg

Post 1715 Views