กิจกรรมวิชาการ.

397965648_879146640878838_7705813669129345765_n-2

ดร.โศธิดา นันตะกูล นักวิจัยประจำหน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในหัวข้อ “โภชนาการของการเดิน-วิ่ง และการเสริมสร้างระบบพลังงาน” ให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุล้านนา ในการร่วมกิจกรรมในโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพสะสมระยะทาง 330 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ.มหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตเชียงใหม่

396728371_879146694212166_5123455621321167325_n-2 396728770_879146744212161_8559103905816586480_n-2 397989208_879146717545497_3329087215615334575_n-2

…………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 132 Views