กิจกรรมวิชาการ.

D7FE4AC5-252F-4548-BC78-E2849DFEDAC2-2

นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำเสนอผลงานระดับนานาชาติที่สิงคโปร์
ดร.ปทุมรัตน์ ศรีพันธุ์ นักวิจัย ได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral presentation ในหัวข้อวิจัยเรื่อง“Association of Exposure to 5-year Annual Average of PM 2.5 Concentration and the Incidence of Lung Cancer in Upper Northern Thailand.” ณ งานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ the 2nd ANCCA Annual Scientific Conference 2023 ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ได้นำเสนอถึงผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่ภาคเหนือ เพื่อความร่วมมือในการแก้ไขในระดับภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 2-3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

9F0E2C1C-F88D-454B-8F06-1DC398052E48-2 68200988-E52F-452C-9368-7586055050B4-2 5116C479-470E-477E-AA3C-894E9DA09C59

 

……………………………………………………..
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 128 Views