กิจกรรมทั่วไป.

IMG_1897

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยดร. แสวง กาวิชัย ร่วมแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันแถลงข่าวจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม คลืนรูมเพื่อศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งมีเป้าหมายจะปรับปรุงห้องเรียนมากกว่า 270 ห้องโดยดำเนินการในเขตพื้นที่อำเภอเมือง แม่อายฝาง ไชยปราการ และฮอด  เพื่อ ให้เด็กไปศูนย์เด็กเล็กได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ในการหายใจและได้มีห้องคลีนรูมเพื่อฟอกอากาศ และยังสร้างความตระหนักในเรื่องของฝุ่นมลพิษรวมไปถึงการสาธิตและจัดทำเครื่องเติมอากาศและฟอกอากาศแบบ DIY พร้อมกับมอบอุปกรณ์การทำคลีนรูมให้กับศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองต่อไปซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ

IMG_1942 IMG_1948  IMG_1955 IMG_1939 IMG_1926 IMG_1900 IMG_1908 IMG_1906 IMG_1893 IMG_1883

 

……………………………………………………..
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 180 Views