กิจกรรมวิชาการ.

S__9338911_0

ดร.เเสวง กาวิชัย เเละดร.ปทุมรัตน์ ศรีพันธุ์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พร้อมด้วย ดร.วรวุฒิ ศรีสุขคำ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รายงานสรุปผลโครงการวิจัย “การศึกษาอิทธิพลของปริมาณฝุ่น PM2.5 จากการทำนายย้อนหลังต่อความเสี่ยงในระยะยาวของการเกิดโรคมะเร็งปอดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (The Influence of Retrospective Predicted Concentration of PM2.5 to Long-Time Risk of Lung Cancer in The Upper Northern Thailand)” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เเละสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับนายเเพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เเละคณะทำงานวิจัย ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อในวันที่ 6 ธันวาคม 2566

S__9338904 S__9338905_0 S__9338907_0 S__9338909_0

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 133 Views