กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_211266_๒๓๑๒๒๑_94

ดร. คงศักดิ์  บุญยะประณัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)  รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์วัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และติดตามความคืบหน้า โครงการจัดตั้งศูนย์ Glycemic Index (GI) Center การยกระดับมาตรฐานศูนย์กดสอบคำดัชนีน้ำตาลเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแบ่งขันกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตในระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการด้านสุขภาพระดับโลกโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ อาคาร 3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

LINE_ALBUM_211266_๒๓๑๒๒๑_87 LINE_ALBUM_211266_๒๓๑๒๒๑_90 LINE_ALBUM_211266_๒๓๑๒๒๑_85 LINE_ALBUM_211266_๒๓๑๒๒๑_83 LINE_ALBUM_211266_๒๓๑๒๒๑_79 LINE_ALBUM_211266_๒๓๑๒๒๑_73 LINE_ALBUM_211266_๒๓๑๒๒๑_74 LINE_ALBUM_211266_๒๓๑๒๒๑_67 LINE_ALBUM_211266_๒๓๑๒๒๑_72 LINE_ALBUM_211266_๒๓๑๒๒๑_47 LINE_ALBUM_211266_๒๓๑๒๒๑_57 LINE_ALBUM_211266_๒๓๑๒๒๑_42 LINE_ALBUM_211266_๒๓๑๒๒๑_20 LINE_ALBUM_211266_๒๓๑๒๒๑_10 LINE_ALBUM_211266_๒๓๑๒๒๑_99 LINE_ALBUM_211266_๒๓๑๒๒๑_96

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 178 Views