กิจกรรมวิชาการ.

IMG_5697

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ดร. คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส และดร. แสวง กาวิชัย นักวิจัย ร่วมลงนามความเข้าใจความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ภายใต้กรอบแนวคิด เซนได เฟรมเวิร์ค (Zendai Framework) กิจกรรมลดความเสี่ยงเดิม และไม่เพิ่มความเสี่ยงใหม่ ร่วมกันเสวนาขับเคลื่อนการจัดการฝุ่นในระดับเมือง พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเยาวชน

โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการจัดทำ กล่องอากาศดี หรือเครื่องเติมอากาศและฟอกอากาศแบบ DIY เพื่อส่งมอบให้กับเทศบาลนครปากเกร็ด ทั้งหมดจำนวน 180 กล่อง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

IMG_5706 IMG_5685 IMG_5690 IMG_5701 7adf5363-b925-496d-a392-497880484335_0 905208cd-3e7e-4fe2-9597-e9fe8abe1f1c_0 IMG_5628 IMG_5631 IMG_5632 IMG_5651 IMG_5659 IMG_5670 IMG_5676 IMG_5678 IMG_5681 IMG_5721 IMG_5722 IMG_5731 IMG_5739 IMG_5747 IMG_5757 IMG_5759 IMG_5763 IMG_5765 IMG_5766 IMG_5769 IMG_5771 IMG_5773 IMG_5774 IMG_5777 IMG_5782 IMG_5783 IMG_5788 IMG_5791 IMG_5795 IMG_5801 IMG_5802 IMG_5817 IMG_5819 IMG_5823 IMG_5826 IMG_5827 IMG_5830 IMG_5836 IMG_5837 IMG_5842 IMG_5844 IMG_5847 IMG_5848 IMG_5852

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 218 Views