กิจกรรมวิชาการ.

39092_0

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ Clinical laboratory สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการประชุม การทบทวนระบบบริหารจัดการคุณภาพ (  Management Review ) ประจำปี 2566 เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ISO 15189:2022  และ  ISO 15190 :2020 และเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายคุณภาพพร้อมทั้งทราบสถานะความสอดคล้อง ความมีประสิทธิผล เพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทางคณะกรรมการจึงได้มีการจัดประชุมดังกล่าวเป็นประจำในทุกปี  โดยมี คุณวารุณี จิตอารี เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566  ณ ห้องประชุม BOARD ROOM ชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

39081_0 39090_0

 

 

……………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 137 Views