กิจกรรมวิชาการ.

IMG_6086-2

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. โดย ดร. แสวง กาวิชัย นักวิจัยประจำสถาบันฯ เเละทีมงาน ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมออกบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันวิกฤตฝุ่น PM2.5 เเละสาธิตวิธีประกอบกล่องอากาศดี (ซึ่งเป็นกล่องที่ใช้ฟอกอากาศ เเละเติมอากาศในห้อง) เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 ณ ห้องประชุมคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 11 มกราคม 2567
โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธี ให้นโยบายระดับจังหวัด ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของฝุ่น PM2.5 และการป้องกันโดยมีหน่วยงานส่วนท้องถิ่น นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม

IMG_6189-2 IMG_6066-2 IMG_6069-2 IMG_6089-2 IMG_6099-2 IMG_6108-2 IMG_6114-2 IMG_6115-2 IMG_6125 IMG_6128-2 IMG_6145-2 IMG_6154-2 IMG_6171-2 IMG_6186-2 P1144068-2 P1144078-2

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 148 Views