กิจกรรมวิชาการ.

จากการประชุม HPTN Annual meeting ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 6-10 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย รศ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการ นำทีมงาน HPTN ของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมนี้ทาง HPTN ได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยการประกาศรางวัลการทำงาน ของ HPTN แต่ละ site ที่มีคุณภาพ โดยใช้ชื่อการประกาศรางวัลดักล่าวว่า HPTN Network Awards ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยคณะกรรมการคัดเลือกจากประเทศที่เป็นสมาชิก HPTN ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 17 ประเทศ โดยมีรางวัล 2009 Performance Period “Best of…” ทั้งหมด  6 รางวัล คือรางวัล Best of Accrual รางวัล Best of Retention รางวัล Best of Data Management รางวัล Best of Lab Performance รางวัล Best of Community Engagement และรางวัล Best of Overcoming Extraordinary Circumstances  ซึ่งแต่ละรางวัลประกอบด้วยรางวัลดีเลิศ และดีเด่น ซึ่งสถาบัน ฯ ของเรากวาดรางวัลมากที่สุดในงานครั้งนี้ โดยได้รับรางวัล ดีเลิศ 1 รางวัล และรางดีเด่น 3 รางวัล ดังนี้

รางวัล Best Lab Performance รางวัลดีเลิศ  ได้แก่ห้องปฏิบัติการ สถาบันฯ

รางวัล ด้าน Retention  ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่โครงการวิจัย HPTN 052 และ โครงการวิจัย 058

รางวัล ด้าน Data Management ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่โครงการวิจัย HPTN 052 และ โครงการวิจัย 058

รางวัล ด้าน Community Engagement  ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่โครงการวิจัย 058

และนอกจากนี้สถาบันฯ ยังได้รับรางวัล พิเศษ ในด้าน Recruitment Award อันได้แก่โครงการวิจัย 052

รางวัลความภาคภูมิใจดังกล่าวเกิดจากการทำงานของพวกเราชาวสถาบันฯ และขอยกย่องทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักเพื่อสถาบันฯ และขอเป็นกำลังใจให้ท่านในการทำงานต่อไป เพื่อชื่อเสียงของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

…………………………………………………..

โดย งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 1876 Views