กิจกรรมวิชาการ.

IMG_6528

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมด้วยภาคีสี่หน่วยงาน มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ- เชียงใหม่ โรงพยาบาลกรุงเทพ- เชียงราย และบริษัทลลิตา แพ็คเกจจิ้ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “คืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น คลีนรูมเพื่อศูนย์เด็กเล็ก” เพื่อส่งมอบกล่องอากาศดีสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ให้กับศูนย์เด็กเล็ก หน่วยงานภายในเทศบาลในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอ อำเภอฝาง  อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ และอำเภอฮอดดอยเต่า โดยมี ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้กล่าวเปิดงาน สรุปการทำเครื่องฟอกอากาศ เเละเติมอากาศ ให้กับคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้สนใจ โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการจัดทำ กล่องอากาศดีสำหรับห้องขนาดใหญ่ หรือเครื่องเติมอากาศและฟอกอากาศแบบ DIY เพื่อส่งมอบให้กับศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา (อาคารสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

IMG_6414 IMG_6426 IMG_6403 IMG_6406  IMG_6357 IMG_6359 IMG_6363 IMG_6382 IMG_6386 IMG_6388 IMG_6392 IMG_6395 IMG_6399 IMG_6435 IMG_6446 IMG_6448 IMG_6485 IMG_6493 IMG_6498 IMG_6500 IMG_6502 IMG_6507 IMG_6516 IMG_6519 IMG_6526

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 128 Views