กิจกรรมวิชาการ.

IMG_6564

ดร. คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. พร้อมด้วยแพทย์หญิง สิดาพัณณ์ ยุตบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมอัดรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 24 มกราคม 2567 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ (NBT North) ในหัวข้อเรื่อง การทำห้องปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารสาธารณะ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT North) วันที่ 22 มกราคม 2567

IMG_6534 IMG_6535 IMG_6540 IMG_6546 IMG_6549 IMG_6552 IMG_6553 IMG_6554 IMG_6555 IMG_6557 IMG_6559 IMG_6562

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 143 Views