กิจกรรมวิชาการ.

IMG_6615

ดร. สุรัตน์ หงษ์สิบสอง หัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ดร. สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน หัวหน้าศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม, นางสาวอริยา สิงหประเสริฐ เลขานุการสถาบันฯ และคณาจารย์ในสำนักวิชาฯ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Steven Edward จาก Institute of Infection, Veterinary and Ecological Sciences University of Liverpool, United Kingdom และรองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ชัยสิริ อังกุระวรรนนท์ ผู้ช่วยคณบดี ด้านการวิจัย และหัวหน้าศูนย์วิจัย Global Health Research Center ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะนักศึกษาปริญญาเอก ได้เข้าพบปะพูดคุยในการประชุมหารือเพื่อริเริ่มความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา Double Degree Program on Graduate Level ในอนาคต ณ ห้องประชุม Donald Jeffrey Gibson อาคาร 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

IMG_6568 IMG_6571  IMG_6574  IMG_6578  IMG_6584 IMG_6588 IMG_6591 IMG_6593 IMG_6594 IMG_6595  IMG_6604 IMG_6605 IMG_6606  IMG_6609 IMG_6612 IMG_6614

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 149 Views