กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_Seminar 250167_240125_10_0

สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. จัดงานสัมมนาประจำปีของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในวันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดเป็น onsite และ online โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาปริญญาเอกของสำนักวิชาฯ ได้มีโอกาสฝึกฝนการนำเสนองานวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์ในรูปแบบของงานสัมมนา และเพื่อรับฟังคำแนะนำจากอาจารย์ นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา

LINE_ALBUM_Seminar 250167_240125_9_1  LINE_ALBUM_Seminar 250167_240125_13_0 LINE_ALBUM_Seminar 250167_240125_32_0 LINE_ALBUM_Seminar 250167_240125_86_0 LINE_ALBUM_Seminar 250167_240125_95_0 LINE_ALBUM_Seminar 250167_240125_1_0 LINE_ALBUM_Seminar 250167_240125_5_0 LINE_ALBUM_Seminar 250167_240125_27_0 LINE_ALBUM_Seminar 250167_240125_41_0 LINE_ALBUM_Seminar 250167_240125_43_0  LINE_ALBUM_Seminar 250167_240125_47_0 LINE_ALBUM_Seminar 250167_240125_52_0 LINE_ALBUM_Seminar 250167_240125_56_0 LINE_ALBUM_Seminar 250167_240125_78_0 LINE_ALBUM_Seminar 250167_240125_89_0

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 105 Views