กิจกรรมวิชาการ.

IMG_7013

ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับนักวิชาการ และนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยมินิโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา Prof. Irina Stepanov, Prof. Tonya Gannelli, Prof. Chris Wendt, Prof. Kathleen (Katy) Griffin, Prof. Yunqing ‘Iris’ Fei เข้าประชุมเพื่อเเนะนำสถาบันฯ พร้อมพบประหารือ ประสานความร่วมมือการทำวิจัยในอนาคตร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เเละเข้าเยี่ยมชมห้องวิจัยภายในสถาบันฯ
ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 สถาบันฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

IMG_6966 IMG_6967 IMG_6970 IMG_6972 IMG_6976 IMG_6977 IMG_6980 IMG_6981 IMG_6982 IMG_6983 IMG_6989 IMG_6993 IMG_6995 IMG_6999 IMG_7003 IMG_7004 IMG_7005 IMG_7006 IMG_7007 IMG_7008   IMG_7023 IMG_7026 IMG_7028 IMG_7029 IMG_7011 IMG_7012

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 169 Views