กิจกรรมวิชาการ.

P1154413

ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เเละการทำวิจัยร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัย South China Agricultural University กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย Prof. Zhen Lin Xu ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 สถาบันฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567

P1154371 P1154375 P1154379 P1154380 P1154385 P1154388 P1154391 P1154393 P1154400 P1154401 P1154402 P1154404 P1154406  P1154412 P1154416 P1154419 P1154422 P1154427 P1154428 P1154429 P1154431

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 139 Views