กิจกรรมวิชาการ.

470069_0

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์ นักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเรื่อง “กินอย่างไรให้ห่างไกลจากโรค NCDs” ซึ่งเป็นกิจกรรมการอบรมความรู้ด้านสุขภาพของโครงการ “การส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชนอย่างยั่งยืน: รถม้าโมเดล” ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ หัวหน้าโครงการฯ ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง

470070_0 470078 470077_0 470076_0 470075_0 470074_0 470073_0 470072_0 470071_0 470068_0

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                   .

Post 128 Views