กิจกรรมวิชาการ.

P1155201

ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับนักวิชาการ จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา Donna Germuga, Branch Chief, Office of Clinical Site Oversight and Odav M. Jallah, Program Officer, Office of Clinical Site Oversight เข้าประชุมเพื่อเเนะนำสถาบันฯ พร้อมพบประหารือ ประสานความร่วมมือการทำวิจัยในอนาคตร่วมกัน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางการวิจัย และสำนักงานสนับสนุนการวิจัยภายในสถาบันฯ ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON อาคาร 1 สถาบันฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

117857_0 117859_0 P1155070P1155186 P1155074 P1155075 P1155079 P1155083 P1155084 P1155086 P1155088 P1155089 P1155090 P1155091  P1155093 P1155173 P1155175P1155193 P1155194  P1155199P1155195

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 131 Views