กิจกรรมทั่วไป.

358788_0

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ดร. คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันครบรอบปีที่ 1 แห่งการสถาปนา และร่วมเปิดตัวสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ ณ โถงชั้น 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา

P1155119 P1155098 P1155102 P1155104 P1155106 P1155107 P1155108 P1155110 P1155112 P1155116

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 53 Views