กิจกรรมวิชาการ.

P1165581-2

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. นำส่ง”กล่องอากาศดี” (เครื่องฟอกอากาศ และเติมอากาศ) จำนวน 12 ชุด ให้แก่ เด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง เพื่อเป็นสถานที่รองรับวิกฤติ PM2.5 ณ อาคารพบโชคคอมเพล็กซ์ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

P1165476-2 P1165477-2 P1165479-2 P1165483-2 P1165487-2 P1165491-2 P1165493-2 P1165495-2 P1165497-2 P1165499-2 P1165500-2 P1165502-2 P1165504-2 P1165506-2 P1165521-2 P1165532-2 P1165543-2 P1165549-2 P1165552-2 P1165556-2 P1165558-2 P1165560-2 P1165561-2 P1165564-2 P1165571-2 P1165573-2 P1165574-2 S__1982468-3 S__1982470-3

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 142 Views