กิจกรรมวิชาการ.

P1165832-2
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. นำโดย ดร. คงศักดิ์ บุญยะประณัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร. แสวง กาวิชัย นักวิจัยประจำสถาบันฯ นพ. ไพศาล เลิศฤดีพร มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เเละทีมงานสถาบัวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม Workshop “กล่องอากาศดี” (เครื่องฟอกอากาศ เเละเติมอากาศ) จำนวน 150 ชุด โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม 300 คน เพื่อจัดทำห้องปลอดฝุ่นรองรับวิกฤตฝุุ่น PM2.5 ให้กับ เด็ก, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, วัด และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งผู้เข้าร่วมในครั้งนี้มีคุณครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, เยาวชน และประชาชนผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การให้ความรู้เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 และผลกระทบต่อสุขภาพของเราชาวเหนือ”, การให้ความรู้เรื่องการทำห้องคลีนรูม, สาธิตการประกอบกล่องอากาศดี เเละการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และเติมอากาศ
P1165624-2 P1165652-2 P1165663-2 P1165672-2 P1165686-2 P1165688-2
P1165709-2 P1165714-2 P1165724-2 P1165748-2 P1165751-2 P1165752-2 P1165753-2 P1165757-2 P1165761-2 P1165762-2 P1165767-2 P1165781-2 P1165783-2 P1165787-2 P1165797-2 P1165806-2 P1165807-2 P1165810-2 P1165814-2 P1165824-2
P1165674-2

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 109 Views