กิจกรรมวิชาการ.

P1155014

เจ้าหน้าที่ pSMILE เข้าพบกับ ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ Ms.Mandana Godard, Senior International QA/QC Coordinator และ Mr.Arden Bongco, International QA/QC Coordinator จากหน่วยงาน Patient Safety Monitoring in international Laboratories (pSMILE), Johns Hopkins Medicine, USA ภายใต้การควบคุมของ Division of AIDS (DAIDS), National Institutes of Health (NIH), USA

.
โดยมีห้องปฏิบัติการวิจัย สำนักงานสนับสนุนการวิจัย ให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยม รวมถึงการปรึกษา หารือและโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือในอนาคต นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่จาก pSMILE ยังเยี่ยมชมหน่วยงานภายใต้สำนักงานสนันสนุนการวิจัย ได้แก่ สำนักงานจริยธรรมการวิจัย หน่วยเภสัชกรรม หน่วยบริหารจัดการข้อมูลวิจัย หน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบงานวิจัย และได้มีการจัด Refresh training เรื่อง Method Validation/Method Verification ให้แก่บุคลากรห้องปฏิบัติการวิจัย และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2567

P1155028 P1155031 P1155040 P1155047 P1155054 P1155064 330EB10C-18F0-48CF-85E4-D6D92D71B36B  F68610EA-37A1-4DF6-B33E-9D30A8873909  7D26737D-6445-4023-84F9-16EC7468BA37 P1155122 P1155145 P1155149 P1155151 P1155159 P1155160 42D2AA56-D6B1-49C6-8C6D-7FC3621B706B

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 117 Views