กิจกรรมทั่วไป.

437365419_2835935029878703_7121857579435620449_n

ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ถือเป็นช่วงของเทศกาลมหาสงกรานต์ หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี ด้วยการจัดรถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยและขบวนแห่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

สำหรับในปี 2567 นี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปของจังหวัดขึ้น ในวันที่ 13 เมษายนเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และพระพุทธบุพพาภิมงคล ประดิษฐานบนบุษบก ตกแต่งแบบศิลปะล้านนาอย่างสวยงาม ร่วมขบวนสรงน้ำพระในงานประเพณีมหาสงกรานต์ครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ในขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ครั้งนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมในขบวนแห่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นกัน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567

 

438034760_2835934783212061_1645974666356158079_n 437546129_2835935059878700_9188508310581787584_n 435098218_2835935096545363_2800241938804930774_n 438037620_2835935123212027_6871566195726952069_n

…………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 86 Views