กิจกรรมทั่วไป.

P1200474

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โดยมี ศ.นพ. กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งการจัดปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในพันธกิจของสถาบันฯ  ปลูกฝังค่านิยมสถาบันฯ สมรรถนะที่สอดคล้องกับความคาดหวังของสถาบันฯ กฎระเบียบข้อบังคับ และพร้อมก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ อาคาร 1 ห้องประชุมชั้น 4

P1200407  P1200471 P1200507 P1200511 P1200513 P1200521 P1200544 P1200563P1200469

 

…………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 70 Views