กิจกรรมทั่วไป.

P1211677

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมต่ออดีตอธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส รวมถึงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ คุณ นิตยา ชื่นชอบ บุคลากรสถาบันฯ ได้รับรางวัล STAR หญิง การแต่งกายชุดพื้นเมืองยอดเยี่ยมอีกด้วย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานสัก หน้าศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

P1211516 P1211495 P1211512 P1211526 P1211528 P1211531 P1211542 P1211546 P1211553 P1211556 P1211564 P1211567 P1211577 P1211594 P1211608 P1211612 P1211620 P1211631 P1211639 P1211655 P1211663 P1211687 P1211691 P1211714

 

…………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 83 Views