กิจกรรมทั่วไป.

P1200567

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. จัดพิธีรดน้ำดำหัวอดีตผู้อำนวยการ ผู้อาวุโส และผู้อำนวยการสถาบันฯ ประจำปี 2567  โดยมี รศ.นพ. จีรศักดิ์  คำบุญเรือง ผศ. นพ. วินัย   สุริยานนท์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบัน ฯ พร้อมด้วย ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการ และ รศ. พญ. อัมพิกา  มังคละพฤกษ์ คุณสมลักษมิ์  นิ่มสกุล และดร. ฉายสุรีย์  ศุภวิไล ผู้อาวุโส กล่าวให้พรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ซึ่งสถาบันฯ ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง ตลอดจนแสดงความเคารพ การขออภัย ผู้อาวุโส ผู้บังคับบัญชา รวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่าน ตามแบบประเพณีนิยมอันดีงามของชาวล้านนา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ อาคาร 1 ห้องประชุมชั้น 4

P1200574 P1200586 P1200594 P1200600 P1200613 P1200614 P1200616 P1200620 P1200622 P1200627 P1200637 P1200657 P1200692 P1200706 P1200755 P1200783 P1200809 P1200825 P1200830 P1200859 P1200923 P1200926 P1200942 P1200954 P1200968 P1200974 P1200975 P1200983 P1200987 P1201002 P1201013 P1201018 P1201024 P1201026 P1201042 P1201051 P1201069 P1201082 P1201100 P1201163 P1201178 P1201188 P1201201 P1201213 P1201225 P1201230 P1201240 P1201264 P1201285 P1201309 P1201327 P1201340 P1211457

…………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 100 Views