กิจกรรมวิชาการ.

บรรยายพิเศษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการบรรยายในหัวข้อ “How to write an outstanding manuscript:  Helpful hints from one of those anonymous journal reviewers and editors”  วิทยากรคือ Bruce G. Weniger, MD, MPH   CAPT, USPHS  Associate Editor, Vaccine Lead, Vaccine Technology, MVPDB/DBD National Center for Immunization and Respiratory Diseases   Centers for Disease Control and Prevention การบรรยายในครั้งนี้มีบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว อย่างล้นหลาม เมื่อวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่¬่ ชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

…………………………………………………………..

Post 1498 Views